แผนที่ ร้านอาหาร เล็กโภชนา สงขลา

ร้านอาหาร เล็กโภชนา สงขลา

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 143/310 ซอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 2051 เขารูปช้าง, อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000